۷ دی, ۱۳۹۹
اوج کارایی مغز

نتایج تحقیق تازه؛ دانشمندان سن اوج کارایی مغز را کشف کردند

تیمی مرکب از سه موسسه دانشگاهی در اروپا طی تحقیقی سن اوج کارآیی مغز را دریافته‌اند. بنابر نتایج این پژوهش، توانایی‌‌های رفتاری […]
ورود | عضویت