۱۶ آذر, ۱۳۹۹
کشف زن پیری

کشف ژن پیری

محققان فرآیندی را که باعث پیر شدن پوست و سایر اعضای بدن انسان می شود را شناسایی کردند که می تواند یک […]
ورود | عضویت